skip to Main Content

Especialitats Conscients

Biohabitabilitat

Per assegurar que vivim en una llar sana cal una única visita a l’immoble per dur a terme una prospecció exhaustiva dels principals agents ambientals presents a l’espai. En aquesta prospecció s’analitzen factors originats per agents físics, com el camp electromagnètic o la presencia d’alteracions al subsol, així com químics i biològics.

Es tracta d’una visita que pot durar entre 2 i 5 hores en funció de la superfície a prospectar i les peculiaritats dels factors a estudiar. Durant la visita es localitzen i analitzen les possibles alteracions del subsol que distorsionen la radiació natural, es prenen amidaments del camp elèctric altern i el camp electromagnètic d’alta i baixa freqüència i la presa a terra de l’edifici i s’estudien les fonts exteriors i interiors emissores de radiació artificial i altres contaminants ambientals que afecten l’espai.

S’exposen els amidaments de cada factor analitzat i se’n extreuen i comparteixen conclusions.

Es discuteix amb el client la possibilitat de reordenar l’espai per assegurar que les principals activitats que s’hi duen a terme es realitzen en les zones de major neutralitat, així com la possibilitat d’harmonitzar l’espai mitjançant l’aplicació de traçats geomètrics reguladors.

En funció dels factors estudiats es valorarà també la conveniència d’executar una intervenció tècnica per reduir el camp elèctric i electromagnètic present. En cas de ser necessari, es farà una proposta per la planificació i el corresponent pressupost d’aquesta intervenció tècnica.

Tot i que l’únic indispensable per garantir la Biohabitabilitat de la llar és aplicar els suggeriments indicats en base a la prospecció, també hi ha la possibilitat d’encarregar un informe de l’estat de Biohabitabilitat de l’immoble. Es tracta d’un document molt complet, indicat per aquells individus que volen anar una mica més enllà i comprendre per elles mateixes la naturalesa dels factors ambientals estudiats, i d’aquesta manera aprendre a reconèixer-los i conviure-hi d’una manera més saludable i així en un futur deixar de dependre de les indicacions d’una experta.

L’informe introdueix el concepte de Biohabitabilitat i la resta de factors estudiats, així com l’impacte que tenen en la salut dels organismes, paràmetres en relació a la Biohabitabilitat, marc legal, metodologia i aparell d’amidament. Inclou plànols descriptius de l’estat de Biohabitabilitat de l’espai estudiat, observacions de cada factor analitzat i corresponents propostes de millora. La seva extensió variarà en funció de la complexitat del cas, però en general es tractarà d’una dotzena de pàgines.

Un cop corregits els aspectes o elements perjudicials per la Biohabitabilitat que s’han indicat durant la prospecció, hi ha qui desitja realitzar un segona prospecció per assegurar la màxima neutralitat i harmonia de l’immoble. En quest cas, es valorarà fer una segona visita per confirmar que les intervencions tècniques i millores proposades s’han executat de manera correcta.

Contacta amb nosaltres

Els camps amb * són obligatoris

    Accepto l'Avís Legal i la Política de Privacitat

    Back To Top