skip to Main Content

Especialitats Conscients

Medicina

A la Clínica Verda, la medicina que oferim, és una medicina Bioreguladora, ja que el nostre objectiu sempre és potenciar la capacitat autoreguladora i autosanadora del propi cos.

La medicina bioreguladora està basada en els principis de Claude Bernard, de la medicina experimental i de la nova medicina germànica del Doctor Hammer. Es tracta d’identificar i retirar tòxics que impossibiliten l’auto-curació. Aquests poden tenir forma física, forma bioquímica, forma psicoemocional i forma energètica.

D’aquesta manera estem tenint en compte els quatre camps que conformen l’organisme:

– En el PLA FÍSIC: podem identificar fàcilment estructures adquirides com pròtesis (per exemple mamàries) i implants (per exemple implants dentals) que necessàriament impliquen una reacció en el sistema que les acull. Aquesta reacció pot aparèixer en qualsevol dels quatre camps anteriorment citats. Tots els meridians d’acupuntura creuen la boca i la planta dels peus. Qualsevol introducció d’un agent extern en aquestes dues parts del cos té un efecte a distància que pot ser mes o menys evident i s’anomena focus irritatiu. Les cicatrius a la pell també són barreres en el flux energètic dels meridians d’acupuntura que creuen provocant una disminució del flux energètic en aquell punt. Per tant, aquí veiem com una alteració en el camp físic pot tenir conseqüències en el camp energètic, i viceversa.

– En el PLA BIOQUÍMIC: estudiem les molècules, ions i àtoms que conformen els nostres  teixits. La variable més limitant del nostre cos bioquímic és el pH. Aquest s’ha de mantenir invariable per la nostra salut. Si varia cap a àcid s’inicia un sobrecreixament bacterià i una descalcificació de teixits durs.

Aquesta explicació serveix per entendre perquè una bactèria com l’E.Coli, que viu en tots nosaltres, en alguns individus es torna tant perjudicial (úlceres, diarrees, infeccions d’orina, etc.). Hem d’utilitzar atbc? No, hem de restituir el pH.

Un altre exemple molt comú és la descalcificació d’ossos i dents: els ossos i les dents son el reservori natural de calci (ió Ca+) del cos, així doncs, per reequilibrar el pH l’organisme agafa Ca dels ossos i dents. Cal prendre Ca+ sintètic? No, cal tenir una alimentació alta en calci biodisponible.

Els ions metàl·lics són essencials per la vida ja que estan implicats en el funcionament del nostre sistema nerviós, entre d’altres. Actualment existeixen múltiples contaminants provinents de la indústria, anomenats metalls pesants. Aquests interfereixen en el procés habitual de transmissió nerviosa provocant múltiples malalties (Alzheimer, malalties neurodegeneratives…). No és casual que en la majoria d’analítiques trobem pacients baixos en zinc, seleni, magnesi i molibdè ja que els metalls pesants provinents de la contaminació industrial i de l’alimentació s’uneixen als receptors i desbanquen aquests elements bàsics per al nostre benestar.

Bactèries, fongs i paràsits  excreten substàncies tòxiques (toxines) que també influencien en el desequilibri bioquímic. Alhora també s’alimenten de nosaltres. Els virus es recombinen amb L’ADN de les nostres cèl·lules, fent que aquestes es comportin de manera patològica.

En tots els casos es tracta de desintoxicar, desprogramar, alliberar i mobilitzar tòxics del cos.

– En el PLA PSICOEMOCIONAL: cal tenir en compte i tractar emocions bloquejades a nivell subconscient que ens estan provocant dolències físiques o inclús emocions de les quals som més conscients però per a les que no tenim les eines necessàries. Doncs qualsevol d’aquests casos, i molts d’altres poden ser els causants silenciosos del motiu de consulta del consultant.

– En el PLA ENERGÈTIC: trobem tot el referent a bloquejos de canals energètics (meridians d’acupuntura) i també afectacions del medi en el que habita l’individu, és a dir, geopaties, contaminants ambientals, camps electromagnètics, altes freqüències, etc. Tot això també pot estar impedint un estat de salut òptim i ho tenim en compte.

Per contemplar i tractar tots aquests camps també apliquem principis mèdics procedents de la Naturopatia, coneguda també com a medicina naturista, que igualment promou l’auto-curació de l’organisme a partir de tècniques naturals i no invasives, com la dietoteràpia, l’oligoteràpia, les sals de Schüssler, la kinesiologia, la teràpia orto-molecular, la fitoteràpia, els olis essencials, o estímuls naturals com l’aigua de mar o les flors de Bach.

En Naturopatia no es tracta només el símptoma, sinó que es busca l’origen, esbrinar les raons que porten a desenvolupar una patologia i a acabar amb el problema des de la base.

En la nostra metodologia de treball sempre es comença mirant el terreny. Imagina’t un camp en el que vols plantar. Primer caldrà netejar-lo, nodrir-lo, per sembrar la llavor que finalment doni els seus fruits. Doncs portem aquesta idea al cos: Abans de sotmetre’s a qualsevol tractament, el primer pas seria retirar-ne els tòxics, assegurar una bona evacuació, mantenir una dieta neta, baixar el nivell d’estrès i mantenir un sistema immunitari fort .

En definitiva, canviar els hàbits de manera que afavoreixin la teva salut. Un cos net és un cos més apte per aconseguir l’èxit i la tolerància en el tractament i la qualitat de vida.

Contacta amb nosaltres

Els camps amb * són obligatoris

    Accepto l'Avís Legal i la Política de Privacitat

    Back To Top